Samenwerking

Partners

ITS is een samenwerkingsverband  van kennispartner NHL Stenden Hogeschool en  zakenpartner World Trade Center Leeuwarden.  Beide partijen leveren een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het aantal ondernemers dat actief is in het buitenland.  De Provincie Fryslân levert een belangrijke financiële bijdrage aan de uitvoering van het project.

Stakeholders

Netwerk partners