Visie en missie

VISIE

Door het pro-actief samenbrengen van inspanningen van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen (triple helix) draagt ITS bij aan de creatie van een ecosysteem voor internationaal ondernemen, waarin bestaande initiatieven en instrumenten worden gebundeld en versterkt en waar ruimte en support wordt geboden voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en instrumentarium.
Uitgangspunt is hierbij zeer nauw aan te sluiten op de internationaliseringsbehoeften van Noord-Nederlandse ondernemers en bedrijven in het algemeen en Friese ondernemers en bedrijven in het bijzonder.

MISSIE

ITS houdt zich als organisatie zich primair bezig met de afstemming van de programma’s van haar directe partners, te weten het World Trade Center Leeuwarden, de NHL Stenden Hogeschool, YnBusiness, InnovatiePact Friesland, Exportclub Friesland & Exportclub Noord en de Kamer van Koophandel.