Evenementen

INTERNATIONAL READINESS SCAN

Export kansen buiten de Europese Unie benutten
De coronacrisis raakt ons allemaal – zeker ook internationaal opererende bedrijven. Wij zien in de praktijk dat bedrijven die hun omzet verspreid over de wereld halen, een betere risicospreiding en daardoor meer (financiële) veerkracht hebben. Dit is een kans die uw organisatie wellicht ook kan verzilveren. Maar is uw organisatie er klaar voor om te exporteren buiten de EU? Naar grote markten als Japan of Mexico waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten bijvoorbeeld?

Een snelle scan
Het Lectoraat Internationaal Ondernemen van NHL Stenden Hogeschool heeft samen met Ynbusiness de International Readiness Scan ontwikkeld. Met behulp van deze scan krijgt u inzichtelijk op welke fronten u (eventueel) nog voorbereidend werk te verzetten heeft om succesvol zaken te doen met partners buiten de Europese Unie.

Onderzoek in breder verband
Deze scan maakt onderdeel uit van een onderzoek door het Lectoraat Internationaal Ondernemen van NHL Stenden. De uitkomsten worden anoniem verwerkt in een advies richting de beleidsmakers van verschillende Provincies (met name in het Noorden). Daarbij gaat het erom op welke onderdelen zij nog actiever bedrijven kunnen faciliteren bij het internationaal zakendoen. Doordat zowel bedrijven uit Friesland, maar ook uit andere provincies de scan kunnen invullen wordt ook een vergelijking tussen de verschillende regio’s mogelijk.

Volg deze link om de scan te beginnenDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NHL_Stenden_logo_ENG_blue_CMYK-edited.png

MARKTVERKENNING EN-ONDERZOEK | NEXT STEP IN EXPORT

Alvorens een buitenlandse markt te betreden wil je je kansen goed kunnen inschatten. In dit webinar doen we uit de doeken welke informatie relevant is, gaan we aangeven welke methodes er zijn, waar je de informatie haalt en wie er eventueel behulpzaam kan zijn bij het vergaren van deze relevante informatie Op basis hiervan kun je de marktpotentie beter inschatten.

Marktverkenning en marktonderzoek | NEXT STEP IN EXPORT webinar WTC Leeuwarden

REGISTER

Virtuele handelsmissie Trieste / Italië
Trieste virtual trade mission

WTC Leeuwarden | Noord-Nederland organiseert van 15 tot en met 18 maart 2021 samen met het WTC Trieste een Virtuele Handelsmissie naar Trieste/Italië waarbij wij Nederlandse bedrijven gaan koppelen aan bedrijven uit deze stad en/of land.

Trieste, een levendige, kosmopolitische en cultureel rijke stad, is strategisch gesitueerd als de toegangspoort tot Midden- en Oost-Europa voor de internationale handel. Het is gelegen in het midden van een grensoverschrijdend gebied met een zeer gevarieerde bevolking van meer dan 5 miljoen mensen en omvat Noord-Oost-Italië, West-Slovenië, Noord-Kroatië en Zuid-Oostenrijk.

Trieste heeft een strategische positie voor internationale handel gezien de multimodale, levendige en gevarieerde maritieme activiteiten van de haven en haar status als douanevrije haven. De nabijheid van de belangrijkste Europese markten, het milde klimaat, de on-dock-treindienst en de expertise op het gebied van veelzijdige vrachtafhandeling behoren tot de belangrijkste kenmerken van de handelshubs. Het is een belangrijk centrum voor onderzoek en de toepassingen ten behoeve van industriële innovaties, onderwijs, scheepsbouw en toerisme.
De belangrijkste sectoren zijn: de maritieme industrie, haven gerelateerde logistieke dienstverlening, industriële digitalisering (toegepast in de scheepsbetimmeringen en de bouw van scheepsmotoren) en de financiële sector (banken, financieringen en verzekeringen)

De keuze voor deze virtuele uitvoering bespaart naast veel tijd ook veel kosten. U heeft via een digitaal platform één op één contact met uw counterpart voor een eerste verkenning. Uw Italiaanse gesprekspartners worden door het WTC Triëste geselecteerd uit hun bestaande netwerken. De bedoeling is dat u gedurende vier dagen twee uur bezig bent met deze missie. Hoe efficiënt.
Het al dan niet opvolgen van dit contact ligt daarna dan bij u als ondernemer en zult u zelf moeten afstemmen.

Trieste virtual trade mission

MEER INFORMATIE – AANMELDEN