ITS in het kort

International Trade Support (ITS)

Is een stichting waarbinnen de NHL Stenden Hogeschool en het World Trade Center Leeuwarden de belangrijkste pijlers vormen. In samenwerking met een keur aan partners die actief zijn op het gebied van export, import en internationalisering probeert de Stichting bruggen te slaan, bijeenkomsten en evenementen te organiseren en de tweedelijns begeleiding door Business Support Organisaties (BSOs) te coördineren.

Belangrijke activiteiten vormen de zogenaamde Exportcarrousels, waarbij groepen studenten worden gekoppeld aan bedrijven om als onderwijsopdracht een marktverkenning uit te voeren of market entry strategy the ontwikkelen.

Een andere belangrijke activiteit is de ondersteuning van het Lectoraat International Entrepreneurship.  Lector Mariska van der Giessen doet onderzoek naar thema’s die een bijdrage kunnen leveren aan de internationalisering van Friesland. Een belangrijk in november afgesloten onderzoek betreft het vaststellen van de behoefte aan instrumentarium door bedrijven die willen beginnen met internationalisering of in meer of mindere mate al bezig zijn met export.

De stichting wordt voor bijna 50% gecofinancierd door de Provincie Friesland.

ITS voldoet aan de richtlijn van de Governance Code Cultuur met betrekking tot de manier waarop de organisatie is bestuurd.